ВОДАЧ НА МПС ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗОбучението осигурява професионална подготовка за широк кръг дейности в областта на транспорта, касаещ: новостите при технологиите на ПС, пътната безопасност и икономичното управление; техниките на безопасно движение и икономично управление; новостите при националните и международни разпоредби, спогодби и конвенции; нововъведенията и правилата, документите и застраховките при превоз на товари; контрола, институциите осъществяващи контрола, наказанията, наказателните процедури; рисковете на пътя и инцидентите по време на работа; работата с аналогов и дигитален тахограф; проблемите, свързани с международната престъпност и нелегалния трафик на емигранти;
Придобит опит: Придобилите първа степен на професионална квалификация по професията „ВОДАЧ НА МПС ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ" трябва да:
 • познават правилата относно времето за управление, за почивка на водача и използването на тахографа;
 • познават правилата за безопасно превозване на пътници и товари;
 • попълват и ползват документите, изисквани при превоз на пътници и товари на територията на Република България и при международен превоз;
 • прилагат мерките, които трябва да се предприемат с превозваните пътници и товари в случай на ПТП;
 • познават конструкцията и нормите във връзка с теглото и размерите на управлявания автобус, товарен автомобил и ремарке;
 • умеят да разчита пътна карта и да планира маршрута;
 • ползват електронни системи за навигация;
 • познава видовете превози и отчита отговорността на водача при превоза на пътници и товари;
 • познава методите за установяване на неизправност по товарния автомобил, ремаркето и автобуса;
 • познава правилата за експлоатация на МПС, свързани с опазването на околната среда и оптималната консумация на гориво;

Продължаващо обучение: Лицата, придобили първа степен на квалификация по професията „Водач на МПС за обществен превоз”, могат да продължат обучението си за придобиване на професионална квалификация и по други професии/специалности от професионално направление 840 „Транспортни услуги“ и от професионално направление 525 „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“.
Дипломиране: Завършилите получават „Свидетелство за професионална квалификация” – първа степен, или „Удостоверение за професионално обучение за част от професията” – документи на МОН, признати в Европейскя съюз.
Реализация:  Придобилите първа степен на професионална квалификация по професията „Водач на МПС за обществен превоз” могат да постъпват на работа на длъжности от следните единични групи от НКПД в Република България:
 • Водачи на леки автомобили, вкл. таксита: 8322-2002
 • Шофьор, лек автомобил до 9 места; 8322-2003
 • Шофьор, линейка; 8322-2004 • Шофьор, пощенски автомобил; 8322-2005
 • Шофьор, лекотоварен автомобил, 8322-2007
 • Шофьор, Куриер; Единична група 8331
 • Водачи на автобуси и ватмани: 8331-2002
 • Шофьор, автобус; 8331-2003 Шофьор, съчленен автобус; 8331-2006 Шофьор-инструктор; 8331-3007
 • Шофьор, самолетнообслужваща техника; Единична група 8332
 • Водачи на тежкотоварни автомобили: 8332-2001
 • Шофьор, противопожарен автомобил; 8332-2002
 • Шофьор, платформа; 8332-2003
 • Шофьор, самосвал; 8332-2004
 • Шофьор, специален тежкотоварен автомобил; 8332-2005
 • Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона; 8332-2006
 • Шофьор, товарен автомобил (международни превози); 8332-2007
 • Шофьор, цистерна; 8332-2008
 • Шофьор, тежкотоварен самосвал – 12 и повече тона, както и други подобни длъжности, допълнени при актуализацията на НКПД.


СПИСЪК НА ПРОФЕСИИ